Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

24.05.2018

1. Rekisterinpitäjä
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica
Y-tunnus 147505-3
Porrassalmenkatu 22
50100 Mikkeli
044 0201 402
tiedustelut@estetica.fi
http://www.estetica.fi/
http://www.esteticashop.fi/

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eeva Konttinen
Porrassalmenkatu 22
50100 Mikkeli
050 5505 187
eeva.konttinen@estetica.fi

3. Rekisterin nimi
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican ja Esteticashop -verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican sekä Esteticashop – verkkokaupan asiakas- ja tilaustietojen arkistointi, käsittely ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, mainontaan ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. Asiakasrekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja
– henkilön etu- ja sukunimi
– lähiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaushistoria
Asiakkuuteen ja muuhun asiayhteyteen liittyvät tiedot
– rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
– asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten palautteet ja reklamaatiot
– asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa
– asiakkaan hoitolassa antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica rekisteröi asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa joko hoitolassa tai verkkokauppasivustoa käyttäessään. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetican salasanasuojatulla palvelimella.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla asiakirjalla. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi